Nôl I Awen
aaa

Let's Dance: Paul Roberts sings David Bowie

16th Che

Mae cyn leisydd arweiniol The Stranglers yn talu teyrnged i'r seren roc Prydeinig mwyaf y bydd y byd yn ei weld erioed.

Mwy O Wybodaeth

Paul Sinha: Shout Out to My Ex

27th Ion

Mwy O Wybodaeth

Between the Crosses

26th Ion

Stori wir a deialog fetaffisegol rhwng y byw a'r meirw. Yn ystod ei fywyd, cadwodd Edgar, cyn-filwr y Rhyfel Byd Cyntaf, yn dawel. Mae'r profiad theatrig unigryw hwn yn cwestiynnu angen cymdeithas i greu arwyr ac yn ein gwahodd i ddeall euogrwydd y goroeswr.

Mwy O Wybodaeth

rhestredig Gradd II

Mae Neuadd y Dref Maesteg yn adeilad rhestredig Gradd II
wedi'i leoli yng nghalon y canol tref hanesyddol hwn

Amdanom ni


 

Welsh Homepage

Calendr


Digwyddiadau Nesaf


Between the Crosses
26 IonTocynnau

Paul Sinha: Shout Out to My Ex
27 IonTocynnau

Strictly Cinema: Thoroughly Modern Millie
31 IonTocynnau

Lunchtime Theatre: Frieda

February Comedy Club

AM NEUADD Y DREF MAESTEG


Mae Neuadd y Dref Maesteg yn adeilad rhestredig Gradd II wedi’i leoli yng nghalon y canol tref hanesyddol hwn, yng nghalon Cymoedd De Cymru ac o fewn cyrraedd hawdd o Gaerdydd ac Abertawe. Yn gyfleuster ar gyfer theatr a gweithgareddau, mae’n cyflwyno rhaglen o berfformiadau proffesiynol ac amatur yn ogystal â darparu gofod rhagymarfer a chyfarfod mawr ei angen ar gyfer grwpiau a sefydliadau lleol.

Mae’r brif neuadd yn ofod cwbl hyblyg â chapasiti seddau o hyd at 500, llawr dawnsio pren crog a system sain o ansawdd cyngerdd. Yn ogystal â pherfformiadau a digwyddiadau, mae’n lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau a gweithgareddau â bar â thrwydded lawn.

TWITTER


DILYNWCH NI AR TWITTER

NEWYDDION +Forever Jackson: y profiad Michael Jackson Eithaf!

Mae’r hydref hwn yn amser cyffrous ar gyfer theatr yn Neuadd y Dref Maesteg; wrth ochr ein sioeau a digwyddiadau eraill rydyn ni’n cynnal pedair drama broffesiynol a sioe gerdd!

Darllen Rhagor

Comedi Byw yn Neuadd y Dref Maesteg

Mae’r Clwb Comedi Maesteg poblogaidd yn dychwelyd y Medi hwn, ond gydag ychydig o newidiadau”

Darllen Rhagor

Panto Proffesiynol ar ddyfod mis Ionawr!

Mae digon i ddod â’r plant iddo yn y tymor hydref hwn ac y tu hwnt yn Neuadd y Dref Maesteg! O weithdai, i sioeau pypedi i banto…

Darllen Rhagor