+

Neuadd y Dref Maesteg

Llogi lleoliad

Llogi lleoliad +

Mae Neuadd y Dref Maesteg ar gael i’w llogi ar gyfer pob math o weithgaredd, ac mae ein Lolfa Llynfi ac Ardal Far ar gael hefyd ar gyfer gweithgareddau a chynadleddau llai.

Capasiti’r Awditoriwm:

500 gan gynnwys y balconi, â seddau a gyda mynediad i’r anabl.

Mae ein Lolfa Llynfi ac Ardal Far yn ystafelloedd ar gyfer gweithgareddau llai y gellir eu harchebu ar wahân, sy’n berffaith ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau llai, â chapasiti o 30 a hyd at 100 yn eu tro.

Capasiti Ardal Far: 50 (gyda mynediad i’r anabl)

Capasiti Lolfa Llynfi: 30 (heb fynediad i’r anabl)

Ffoniwch ni ar 01656 733269 neu e-bostiwch mth@awen-wales.com


Priodasau +

Yma yn Neuadd y Dref Maesteg, mae eich priodas mor bwysig i ni ag ydyw i chi. Rydyn ni’n ymfalchïo y gallwn ni drefnu’r diwrnod i fod yn addas i’ch anghenion. Bydd ein staff profiadol yn sicrhau bod eich diwrnod yn rhedeg yn llyfn, gan ganiatáu i chi a’ch gwesteion fwynhau eich diwrnod arbennig.

Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion ar 01656 733269 neu e-bostiwch mth@awen-wales.com