+

Neuadd y Dref Maesteg

rhestredig Gradd II

Mae Neuadd y Dref Maesteg yn adeilad rhestredig Gradd II
wedi'i leoli yng nghalon y canol tref hanesyddol hwn

AM NEUADD Y DREF MAESTEG


Mae Neuadd y Dref Maesteg yn lleoliad theatr, celfyddydau a chymunedol hardd ac addasadwy yng nghalon Cymoedd De Cymru, wedi’i lleoli ac o fewn cyrraedd hawdd o Gaerdydd ac Abertawe â chysylltiadau cludiant cyhoeddus gerllaw. Mae ein hawditoriwm cain yn un o’r rhai gorau yn Ne Cymru, ac mae wedi bod yn gwasanaethu Cwm Llynfi a’r tu hwnt yn falch ers 1881.

Mae’r neuadd yn ofod cwbl hyblyg, â chapasiti seddau o hyd at 500, llawr dawnsio pren crog a system sain o ansawdd cyngerdd, ac fe’i defnyddir ar gyfer pob math o ddigwyddiad, megis cyngherddau, sioeau, nosweithiau comedi, digwyddiadau cymunedol a chiniawau cymdeithas, ac mae ganddi far â thrwydded lawn. Hefyd rydyn ni’n lleolaid poblogaidd ar gyfer derbyniadau priodas.

 

YR HYN A WNAWN


Ein hanes


Ar 31ain Hydref 1880, fe wnaeth C.R.M Talbot AS osod carreg sylfaen Neuadd y Dref. Fe rodddodd e £500 tuag at y gronfa adeiladu, a chytunodd glowyr y cwm roi cyflog diwrnod tuag at y gost gwblhau.

Cynlluniwyd y strwythur gwreiddiol gan Henry Harris o Gaerdydd, ac roedd ar ddull y Frenhines Anne, gyda ffrynt mawreddog iawn, y gellid ei gyrraedd o’r stryd ar res ddwbl o risiau. Ar y pryd fe’i hystyriwyd yn un o’r neuaddau gorau yn Ne Cymru. Adnewyddwyd y Neuadd ychydig cyn dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf ac erbyn hyn mae’n adeilad rhestredig Gradd II.

Neuadd wedi chwarae rhan hir a blaengar ym mywyd diwylliannol a hanes Cwm Llynfi, a mae’n dal i gynnal cyngherddau a pherfformiadau gan lawer o’r sefydliadau celfyddydau cymunedol lleol. Hefyd mae’n gartref parhaol i rai o baentiadau olew mawr Christopher Williams .

Mae Cymuned Maesteg yn falch iawn o’i Neuadd y Dref, ac mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn ymrwymedig i sicrhau ei dyfodol fel llwyfan ar gyfer y celfyddydau ac adloniant ym Maesteg a Chwm Llynfi.

(Gyda diolchiadau i D. Brown & Sons Cyf. o’r Bontfaen am ganiatâd caredig i ddefnyddio darnau o’r llyfr Hanes Cwm Llynfi.)

Gallery