Buttons Undone: Adult Pantomime starring Owen Money

3rd Mai - 4th Mai
Comedi | Pantomeim | POB DIGWYDDIADAU

Os oes arnoch chi awydd noson ddifyr sy’n troi’r pantomeim traddodiadol â’i wyneb i waered ac yn datgelu’r dillad isaf ffriliog sy’n cuddio oddi tano, peidiwch â methu’r sioe hon. Gydag Owen Money fel Buttons, Brenin Comedi diamau Cymru, rydych chi mewn dwylo diogel ar gyfer y panto hwn i oedolion!

18+

Neuadd Y Dref Maesteg

Tocynnau: £18.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Neuadd Y Dref Maesteg

Tocynnau: £18.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr