Geraint Jarman

19th Gor
Cerddoriaeth | POB DIGWYDDIADAU

Nid oes unrhyw un cyffelyb i Geraint Jarman o ran ei effaith a’i ddylanwad enfawr a pharhaus ar gerddoriaeth Gymraeg dros yr hanner canrif ddiwethaf. Fel cyfansoddwr hynod wreiddiol, bardd, perfformiwr a chynhyrchydd teledu, mae wedi cael effaith bendant ar bob degawd yn hanes diwylliant ieuenctid drwy’r Gymraeg. Yn 2018 rhyddhaodd Jarman ei albwm diweddaraf (ei ail ar bymtheg!), sef Cariad Cwantwm, y mae dylanwad reggae yn amlwg arno. Roedd hyn union ddeugain mlynedd ar ôl iddo greu’r clasur Hen Wlad fy Nhadau yn 1978. Roedd hwn yn ddechrau cyfnod newydd yn sicr ac os oedd gan Cŵl Cymru fan cychwyn, roedd i’w gael o fewn rhigolau’r record hon.

Mae’r profiad o wrando ar Geraint Jarman yn fyw ar lwyfan yn gymysgedd tanbaid ac afieithus o’r hen seiniau clasurol a’r newydd arloesol gan bontio’r degawdau a rhoi inni roc, y don newydd, reggae, dub, pop a roc gwlad. Edrychwn mlaen i groesawi Jarman i lwyfan Neuadd y Dref, Maesteg Haf yma.

 
 

Neuadd Y Dref Maesteg

Tocynnau: £14.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr