NEWYDDION+


Digwyddiadau Cymraeg / Welsh Language Events

Mae pôl piniwn diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n siarad Cymraeg – o 726,600 yn 2008 i 874,700  heddiw! Mae‘r cynnydd i’w weld yn ein hardal ni hefyd, ac mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn frwd iawn dros gefnogi ffyniant yr iaith. Ar draws ein lleoliadau mae miloedd ymysg […]

Darllen Rhagor

Roedd angen barn ar gynigion ar gyfer Neuadd y Dref Maesteg

Cynhelir y sesiynau galw heibio yn Uned 10 ym Marchnad Awyr Agored Maesteg ar y dyddiadau canlynol:   Dydd Sadwrn 18 Awst rhwng 1pm a 4pm. Dydd Llun 20 Awst rhwng 9am a 12pm. Dydd Mawrth 21 Awst rhwng 5pm a 8pm.   Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ac aelodau o dimau adfywio, cadwraeth a dylunio’r […]

Darllen Rhagor