Nôl i Newyddion

Digwyddiadau Cymraeg / Welsh Language Events

Mae yna lawer o ddigwyddiadau Cymraeg cyffrous yn digwydd ym Maesteg yr haf hwn!

Mae pôl piniwn diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n siarad Cymraeg – o 726,600 yn 2008 i 874,700  heddiw! Mae‘r cynnydd i’w weld yn ein hardal ni hefyd, ac mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn frwd iawn dros gefnogi ffyniant yr iaith.

Ar draws ein lleoliadau mae miloedd ymysg ein cynulleidfaoedd yn siarad neu’n dysgu Cymraeg, ac rydym ni’n awyddus felly i ddarparu sioeau a digwyddiadau o safon yn Gymraeg.
Er mwyn i ddefnydd yr iaith dyfu, rhaid bod digwyddiadau a lleoliadau lle y gall siaradwyr a dysgwyr gymdeithasu a chael profiadau cofiadwy drwy gyfrwng yr iaith.

Cymerwch gip isod ar ein digwyddiadau Cymraeg dros yr haf, o weithdai a sioeau i blant i gigs a mawrion y byd
roc!

GLAIN RHYS, Dydd Gwener 12 Gorffennaf, 7pm.
Llyfrgell Y Llynfi, Maesteg.
Mae Glain Rhys wedi bod yn canu a pherfformio ers iddi fod yn ifanc iawn. O’r Bala, Gwynedd, mae Glain wedi perfformio ar hyd a lled Cymru mewn gwyliau cerddoriaeth a theledu cenedlaethol. Mae Glain yn astudio Theatr Gerdd yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.
Tocynnau’n £4.50 (Aelodau’r Llyfrgell) a £6 (Rhai nad ydynt yn Aelodau’r Llyfrgell).

 

 

LAND OF THE DRAGON – GWLAD Y DDRAIG, Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf, 1pm.
Canfyddwch greaduriaid hudol, mythiau a straeon swynol o Gymru wedi’u hysbrydoli gan lên gwerin, chwedlau hynafol a straeon o’r Mabinogion yn y sioe bypedau hon.
Oed 5+
Dwyieithog.
Tocynnau’n £6.50
Archebu / Gwybodaeth 

 

 

 

GERAINT JARMAN, Dydd Gwener 19 Gorffennaf, 7:30pm.
Neuadd y Dref Maesteg.
Nid oes unrhyw un cyffelyb i Geraint Jarman o ran ei effaith a’i ddylanwad enfawr a pharhaus ar gerddoriaeth Gymraeg dros yr hanner canrif ddiwethaf.
Mae’r profiad o wrando ar Geraint Jarman yn fyw ar lwyfan yn gymysgedd tanbaid ac afieithus o’r hen seiniau clasurol a’r newydd arloesol gan bontio’r degawdau a rhoi inni roc, y don newydd, reggae, dub, pop a roc gwlad.
Tocynnau’n £14
Archebu / Gwybodaeth

 

BLODYN & TATWS, Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf, 11am & 2:30pm.
Neuadd y Dref Maesteg
Ymunwch â pherfformwyr stryd LaLaLa Productions am brofiad stori unigryw ar gyfer plant oed 4 – 8!
Dwyieithog.
Tocynnau’n £3 (oedolion am ddim).
Archebu / Gwybodaeth

 

Gweithdy Dreigiau a Phili-Palaod i Blant, Dydd Gwener 30 Awst, 10am – 2pm.
Neuadd y Dref Maesteg
Cymerwch rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys celf a chrefft, adrodd straeon a gemau gyda Menter Bro Ogwr. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.
Oed 5+
Tocynnau’n £2.50 (oedolion am ddim)
Archebu / Gwybodaeth